Historien om VHO

Sådan blev vi til…”Vesthimmerlands Harmonikaorkester”

Af Ole Sommer, formand.

Hvem af os har ikke oplevet at en bekendt løst henkastet siger ”Jeg har også en harmonika, men jeg har aldrig rigtig fået noget gjort ved det”. Derfor tror jeg der findes mange potentielle harmonikaspillere som desværre er gået glip af den glæde og fornøjelse vi andre har haft i mange år.

I 1983 tog nu afdøde Tømmerhandler Berg Ebbesø i Farsø initiativ til at samle en god flok af denne talentkategori. Derved var Farsø Harmonikaorkester født med Seminarielektor og musiklærer Marco Christensen, Ranum som leder og ”fødselshjælper”.

 I Ebbesø Tømmerhandels kantine i Farsø fik man sit første øvelokale, hvor man én af de første øveaftener i januar lærte ”Snevalsen” og da man efter aftenens slid skulle hjem var jorden hvid…en historie vi i orkestret har hørt mange gange, når vi i de første år var ude og spille og Marco Christensen i sin præsentation af orkestret nævnte denne pudsighed.

Ret hurtigt var orkestrets medlemstal vokset, så man fik hjemme på Farsø Skole, hvor vi var i ca. 25 år. Medlemmerne kom efterhånden fra flere steder i Vesthimmerland, hvorfor man i fuld enighed i 1988 skiftede navn til Vesthimmerlands Harmonikaorkester.

 En skoleombygning i Farsø Skole gjorde det nødvendigt at vi skiftede øvelokale til Øster—markskolen i Aars, hvor vi har haft til huse siden 2010. Centralt i Vesthimmerland.

Efter 10 år valgte Marco Christensen at stoppe som leder i 1993 og vi fik øjeblikkelig hjælp i 1 år af vor gode ven Ole Møller Madsen fra Nibe Harmonikaklub – også blandt vore meget gode venner og naboer. I de efterfølgende 3 år havde vi 2 andre ledere i længere og kor- tere perioder, men klarede os uden indtil 1997, hvor vi fik overtalt Steen Kærsgaard til at være leder, hvilket han har varetaget siden, ikke blot som leder, men også som bassist i or- kestrets rytmegruppe, som derudover består af trommeslager og guitarist. Orkestret har desuden p.t. 11 harmonikaspillere.

Siden 1997 har Steen været initiativtager og ”indpisker” i indspilning af orkestrets 5 CDere som er udgivet siden 1999, senest i 2014, hvor ”Nr. 5 – 31 år i Vesthimmerland” udkom ved et forsinket 30 års jubilæum.

De første 3 CDere blev indspillet i Twilight Studiet i Skive hos Kaj Toft og Leo Stengaard, de seneste 2 i Marco Studio i Rønbjerg hos Lars Marco, for øvrigt søn af orkestrets første leder. Alle 5 udgivelser i et meget godt samarbejde med TEWA Music i Farsø.   

Gennem årene er der sket nogen udskiftning blandt orkestrets medlemmer, langt de fleste af naturlige årsager. Desværre er ingen tilbage fra orkestrets start, men en enkelt er meget tæt på at have været med fra start og en del af os har kunnet fejre 25 år i orkestret, andre 10 – 15 år. Fra 2008 har vi haft den glæde at have guitarist fælles med vore andre venner og naboer i i Støvring Harmonikaklub. Senest i 2011 fik vi et nyt medlem –i 20-erne, en sjælden foretéelse nu om dage. Det har desværre kun påvirket orkestrets gennemsnitsalder i mindre grad…

Gennem årene har vi spillet mange forskellige steder og til mangeartede formål og arrangementer. En noget speciel oplevelse havde vi ved en stor erhvervs- og forbrugermesse i Aars i 1998, hvor vi var engageret til at spille fra scenen i f.m. et blomsterbindingsmesterskab. En stor tilskuertilstrømning umuliggjorde at komme op til scenen og kun 2 af os nåede derop i tide. Vi 2 har ikke undladt ved lejlighed at berette om at vi har spillet for 4-5000 mennesker som duo.

Byfester og messer har været en del af vort kundegrundlag, ligesom vi spiller årligt i Klosterhaven i Viborg og den store kommunale fest for kommunens ældre i Vesthimmerlands Messecenter i Aars er vi en del af på skift med andre grupper fra kommunen.

Alle disse arrangementer er en del af vort økonomiske grundlag, som gennem årene har gjort det muligt for os efterhånden at have et godt lydanlæg – godt udviklet af vor trommeslager som med teknisk indblik og energi har gjort dette muligt.

Derudover har vi årlige besøg på 2 campingpladser, hvor vi bor på pladserne en weekend og spiller til fest og dans lørdag aften. Siden 1988 har vi besøgt Terrassen Camping i Laven ved Silkeborg-søerne den 4. lørdag i august. Den første lørdag i samme måned er vi at finde på Hvalpsund FamilieCamping, hvor vi har været siden 2000. Disse arrangementer betragter vi som en uundværlig del af det sociale, som vi finder det nødvendigt at tilgodese for også at tilgodese vore familiemedlemmer.

Vi får mange invitationer til at deltage i forskellige harmonikatræf, de fleste heraf i den øverste halvdel af Jylland og har stor glæde af at deltage heri – 4 – 5 gange om året. Vi har dog valgt oftest at vælge vor deltagelse til træf med mere end 30 minutters brutto spilletid. Tit må der køres langt og med kort spilletid, finder vi at der er for lille mulighed for at vise orkestrenes alsidighed i repertoiret.

Dette synspunkt har vi holdt fast i ved vort eget vinterharmonikatræf i marts siden 2003 og det er vort indtryk at de aldrig svigtende orkestre er glade for vor indstilling, hvor orkestrene får 45-55 minutter. Dette som opfordring til andre orkestre om at gøre det samme.

Det var så vores historie, ingen må tro at vi opfatter os som en solstrålehistorie, for ikke alt har været rosenrødt gennem årene, mange diskussioner har der skullet skabes plads til og har i alt væsentligt været medvirkende til at vi finder at vi har et godt orkester, både med bredde og et godt musikalsk fundament med baggrund i kontinuitet, trofasthed og musikalsk glæde.

Fremtiden, ja hvad vil den bringe for harmonikaspil i almindelighed og for harmonikaklubber i særdeleshed.? I dagligdagen er det af stor betydning at musikliv og –skoler får accept af vort dejlige instrument for børn og unge mennesker. Der vil det, efter min opfattelse, få stor betydning at man indser nødvendigheden af, at harmonikaen kan bruges i næsten alle sammenhænge. Det påhviler nuværende klubber og orkestre et stort ansvar herfor som kan synliggøres ved at der ved de mange årlige træf spilles repertoire med stor variation, hvor humør og glæde lader sig høre selvfølgelig sammen med en vis nødvendig kvalitet i den musikalske udførelse.

 Det er med stor interesse at vi som medlemmer af Danske Harmonikaspilleres Landsforbund modtager og læser det dejlige blad ”Harmonikaspilleren” og jeg kan kun opfordre alle læsere heraf til at vise bladet for nye – og yngre – emner til de mange orkestre og grupper og derved være med til at give vor fælles interesse større udbredelse og popularitet.    

Scroll Up
×
Show